Cieľom spoločnosti RAYA-Consulting s.r.o. už pri jej vzniku bol ponúknuť Klientom – zákazníkom spoločnosti komplexné služby vo všetkých oblastiach, ktoré sú spojené s technickou správou priemyselných komplexov, kancelárskych budov, logistických centier, atď. Okruh činností pokrýva aktivity od obdobia výstavby, cez fázu uvádzania do prevádzky až po bežné fungovanie objektov našich Klientov.

Poslanie spoločnosti

  • byť dôveryhodným a korektným partnerom pre klienta,
  • vykonávať všetky činnosti v najkratšom možnom čase, v najvyššej možnej kvalite a k úplnej spokojnosti Klienta,
  • byť proaktívnym partnerom Klienta, ktorý svojim prístupom a know-how dokáže jednak predvídať nepriaznivé okolnosti, eliminovať ich dopady a predísť možným škodám na jeho majetku, ale aj v oblasti zlepšenia prostredia, v ktorom Klient realizuje vlastné podnikateľské aktivity,
  • využiť najnovšie technologické postupy ako aj technické zariadenia pri všetkých prevádzaných činnostiach.

Potrebujete zabezpečiť upratovanie vo Vašich kanceláriach a výrobných priestoroch?
Denný upratovací servis >>

Potrebujete dlhodobo ochrániť a zabezpečiť lesk Vašim podlahovým krytinám?
Dlhodobá údržba podláh >>

Potrebujete vyčistiť stavbu pred kolaudáciou, resp. odovzdaním Vášmu klientovi?
Postavebné čistenie >>